Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Oddział w Białymstoku
 
 
 
 
 

 

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza na VII Podlaskie Zimowe Spotkania ze Stomatologią Praktyczną w dniach 10-11 lutego 2018 roku do Turośni Kościelnej k/Białegostoku. Szczegóły w zakładce KONFERNECJE

 


 • wytyczne sanepidu (plik w formacie prezentacji PowerPoint)
   
 • druki związane z kontrolami sanepidu w gabinetach stomatologicznych: Przydatne akty prawne:
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

   


  W dniu 5 listopada br. rozpoczęła się formalna procedura rozliczania lekarzy z punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6.10.2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

   


  Od 22 kwietnia 2014 r. obowiązuje nowy regulamin opłacania składek ustalony przez Walne Zebranie PTS. Więcej informacji w zakładce SKŁADKI CZŁONKOWSKIE